Koor

Het koor van de kerk

In 2003 en 2004 hebben de bestuursleden een aparte toegang tot het koor van de kerk gemaakt en gezorgd voor herinrichting van het koor van de kerk, waarin de monumentale preekstoel staat. Bovendien is dit deel van de kerk zoveel mogelijk in een oorspronkelijke staat teruggebracht. Het originele meubilair van de kerk was helaas niet meer beschikbaar, dan wel onbruikbaar. Dankzij de toezegging van de kerkvoogdij kon gebruik worden gemaakt van de lambrisering, de kerkbanken en attributen van de sterk vervallen kerk in Garsthuizen.
In 2004 kon het koor van de kerk weer voor het publiek opengesteld worden. Het deed het bestuur goed dat er veel belangstelling voor was tijdens de open monumenten dagen in de jaren daarna.
Ter afsluiting van vele jaren hard werken, renoveren, het opknappen etc. etc. werd een passende viering daarvan gevonden door, na 34 jaar, weer houden van een eredienst. Het werd een kerstdienst op 20 december 2009, voorgegaan door Ds. Wil Ockels. En alleen het koor van de kerk was er voor beschikbaar. Ondanks het barre winterweer op die dag was de belangstelling overweldigend. “Er gaan veel makke schapen in een hok” De ruim 40 aanwezigen in het dan toch wel krappe kerkkoor vonden allemaal plaats. Het was een heel bijzonder evenement.

KoorKoor