Kerk en lijkenhuisje van Eppenhuizen

Historicus Drs. Teun Juk uit Hattem schreef onder deze titel een prachtig historisch naslagwerk over het kerkje. 32 pagina’s met veel historische afbeeldingen.
Het is te verkrijgen door overmaking van € 4,00, incl. verzendkosten, naar het bankrekening nr. van de Stichting. Graag uw postadres per email aan: secretaris@eppenhuizerkerk.nl.

Achterkant boekje Boekje teun juk Inhoud boekje 2 paginas