Historie

Historie van de “Eppenhuizer Kerk”

Eppenhuizer kerkIn 1882 werd de huidige kerk gebouwd met dakruiter en klokkenstoel.
Het is een zaalkerkje met een open klokkentoren, doorlopend in de voorgevel.
Tot ver in de 19e eeuw had de oude, uit de vijftiende eeuw stammende Maria Kerk in Eppenhuizen, nog een vrijstaande toren. De laatste dienst werd op 5 maart 1882 gehouden, ds J.B. Goudschaal was de voorganger.
In november 1880 was het besluit genomen dat de oude kerk moest worden vervangen. De benoeming van ds. Goudschaal was destijds niet geheel naar de zin van de toenmalige Eppenhuizers. Tijdens zijn predikantschap in Rottum moest de oude kerk ook al plaats maken voor nieuwbouw. Typerend was dat hij, na zijn vertrek uit Eppenhuizen in 1888 en na zijn benoeming in Onderdendam, er ook voor zorgde dat de daar bestaande kerk werd gesloopt.

Verantwoordelijke kerkvoogden ten tijde van de nieuwbouw:
H.H. Eles
F.K. Elema
P.C Ausema

Aanbesteding nieuwbouw:
Op 4 november 1881 ten overstaan van notaris D. Stuivenga.
De laagste inschrijver was H. Leffers te Usquert met F. 4235, welke het werk werd gegund, met zijn mede aannemer H. Schrage.

Met de nieuwbouw van 1882 verdween ook de oude, uit 1478 daterende, luidklok.

De huidige oude preekstoel met klankbord stamt uit 1755 en werd uit de oude kerk overgeplaatst naar de nieuwbouw van 1882.

Op het fundament van de oude, destijds vrij staande, toren die eveneens in 1882 onder de slopers hamer viel, werd een baarhuisje gebouwd.

PREDIKANTEN TE EPPENHUIZEN

Lukas Westerwoldesis 1595 – 1639
Wilhelmus Albertie 1640 – 1641
Wilhelmus Ucht 1641 – 1657
Nicolaus Blencke 1755 – 1794
Hero Gerard Beekhuis 1799 – 1801
Francois Bekins 1802 – 1804
Petrus Westerhof 1804 – 1810
Wilbrandus Gerardus Reddingius 1810 – 1817
Hendrik de Cock 1824 – 1827
Jacob Braak 1828 – 1876
Johan Bernard Goudschaal 1877 – 1888
Nicolaas Hendrik Kuiper 1890 – 1900
Jannus Abel Nijenhuis 1900 – 1908
Geert Roelof Zwart 1910 – 1927
F.J. Dun 1943 – 1945
G. Kolenbrander 1946 – 1948
J. Feunekes 1949 – 1960
G.D. Harmsen 1960 – 1965

Historie - gevelsteen