Kerkdienst Eppenhuizer Kerk

Ter gelegenheid van deze bijzondere dienst is een boekwerkje verschenen waarin de wetenswaardigheden van deze dienst met fotomateriaal is opgenomen. Inclusief de complete liturgie van voorganger Ds Wil. Ockels.
Het is te verkrijgen door overmaking van € 4,00 incl. verzendkosten, naar het bankrekening nr. van de Stichting.
Graag uw postadres per email aan: secretaris@eppenhuizerkerk.nl