Donateurschap

Eppenhuizer kerk

Ook deze stichting is sterk afhankelijk van giften en/of donaties om het mooie kerkje ook in de toekomst in stand te houden. Als donateur kunt u daaraan een belangrijke bijdrage leveren. U ontvangt als donateur eenmaal per jaar informatie over het wel en wee van het kerkje.
Aanmelden kan per email aan secretaris@eppenhuizerkerk.nl met uw postadres.

Het bedrag waarmee u wilt bijdragen, graag overmaken naar de bankrekening van de Penningmeester Eppenhuizer Kerk te Eppenhuizen, NL 04 RABO 036 37 50 177.

Wij zijn een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Bij voorbaat hartelijk dank namens het Bestuur van de Stichting.