Baarhuisje

Eppenhuizer kerk - baarhuisjeOp het fundament van de oude, destijds vrij staande, toren die in 1882 tezamen met het kerkgebouw onder de slopers hamer viel, werd een baarhuisje gebouwd in overeenstemming met een al in 1874 gemaakte tekening; kosten F 1,25.
De oude kloostermoppen van deze toren zijn voor de bouw van het baarhuisje gebruikt en stammen uit de vijftiende eeuw.

De kerkvoogdij stond niet langer toe dat er duiven onder het dak van de nieuwe kerk werden gehouden, zoals dat bij de oude kerk gebruikelijk was.
Een vergunning, kosten F 6,68, voor het houden van 50 paar duiven, werd verleend om op het nieuwe baarhuisje een duiventil aan te brengen. Dit vond plaats gelijktijdig met de nieuwbouw van de kerk tussen 5 maart en 15 augustus 1882, met zes vlieggaten aan de zuidwest kant. Daarmee is het huidige baarhuisje, waarin deze vlieggaten weer opnieuw zijn aangebracht, vrij wel zeker nog het enige baarhuisje annex duiventil in de provincie Groningen.

Baarhuisje