Recente ontwikkelingen

Eppenhuizer kerk - Nieuwe lantarenpalenOp 13 en 14 juli 2021 hebben we samen met enkele vrijwilligers en groenbedrijf Straat lantarenpalen langs het kerkpad geplaatst. Deze antieke lantarenpalen konden we aanschaffen door een subsidie van gemeenten Het Hogeland.
In 2021 hebben we een vijfjarig onderhoudsplan geschreven. Door het aanvragen van rijkssubsidie in het kader van de S.I.M. (Subsidie Instandhouding Monumenten), is er een subsidie toegewezen van 12.510 euro van de benodigde 26.395,60 euro. We moeten dus nog steeds een flink stuk zelf financieren.
De onderdelen van dit meerjarig onderhoudsplan zijn:
  • Herstel metselwerk t.p.v. scheurvorming
  • Plaatselijk herstel knipvoegen
  • Vorstpannen voorzien van loden ondervorsten en vervangen bevestiging
  • Herstel scheuren in pleisterwerk (buitenzijde)
  • Schilderwerk van stalen kerkvensters, pleisterwerk, dakruiter, deuren, kozijnen
  • Ontroesten/conserveren gevelankers
  • Keuring van de brandblussers en de bliksembeveiliging
Ook is er een grote wens om de preekstoel te restaureren. Deze preekstoel is belangrijk voor de gehele kerk omdat door dit object de kerk de status heeft van rijksmonument.
Andere wensen van het bestuur zijn:
  • Het opnieuw aanbrengen van deĀ Ornamenten op de hoeken van de voorgevel.
  • Het opnieuw aanbrengen van de historisch spatrand rondom de kerk.
  • Balustrade herstellen naar oude voorbeelden